mandag 23. august 2010

Flatulens

Dette betyr da, promp, fis, tarmgass, gørt, bønne..... osv. Gjør regning med at det er flere ord, hjelp meg gjerne med det.
Dette består da av:
Nitrogengass
Karbondioksid
Ammoniakk
Hydrogengass
Metangass

Normale mennesker slepper ut mellom 0,4-1,8liter, dette fordelt på ca 15 fjerter.

Grunnen til at det kommer meldinger fra bakdelen er hovedsakelig:
Anerobe bakterier
Svelging av luft, det gjør vi vist en hel del av
Matvarer kan også gi en høyere utskillelse av promp

Ingen kommentarer: